Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Przewodniczący:

Angelika Żądło 2B
Damian Ożóg 3T

Zastępcy:

Jakub Kruczek 2B
Stanisław Gorzelany 3T

Skarbnik:

Mirosław Jasuba 2A

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Agnieszka Borówka
mgr Halina Mazur
mgr Katarzyna Mnichowska
mgr Szymon Przęczek

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROKU SZKOLNY 2016/2017

CELE SAMORZĄDU:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów.
 4. Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów.
 5. Integracja środowiska szkolnego: uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
 6. Przedstawianie Dyrekcji potrzeb uczniów.

ZADANIA SAMORZĄDU:

 1. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu apeli i uroczystości szkolnych.
 2. Promocja szkoły poprzez współorganizację Dni Otwartych.
 3. Propagowanie pomocy na rzecz innych – współpraca ze szkolnym wolontariatem.
 4. Ścisła współpraca z samorządami klasowymi i nauczycielami oraz Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” w przygotowaniu i sfinansowaniu konkretnych przedsięwzięć.

PLAN PRACY SAMORZĄDU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE:

 • PAŹDZIERNIK
  - Wybór samorządu Uczniowskiego 2016/2017
  - Kampania wyborcza
  - Opracowanie planu pracy samorządu na bieżący rok
  - Dzień Edukacji Narodowej (p. Sala, p. Opioła)

 • LISTOPAD
  - Zbiórka zabawek, słodyczy, książek dla dzieci ze szpitala Myślenice. 25.11
  - Noc filmowa z 10.11 na 11.11
  - Bieg "CICHONIA"- Współpraca z TKKF Myślenice
  - Turniej E-sportowy
  - Bieg 10 km (A. Borówka)

 • GRUDZIEŃ
  - Turniej Gwiazdkowy II LO - MSG Myślenice (ręczna/nauczyciele- siatkówka/ nauczyciele, uczniowie)
  - Szlachetna paczka (K. Kalińska)
  - Konkurs Concierpe - prowadzenie J. Piechnik I. Ropicka
  - Mikołajki 6.12 (J. Piechnik , I. Ropicka)
  - Tydzień Kolęd = przed świętami

 • STYCZEŃ
  - Spotkanie z ciekawą osobą : B. Prymakowska (A. Borówka)
  - Konkurs "Super Klasa"- 24.01

 • LUTY
  - Radiowęzeł z życzeniami, poczta
  - Szkolne Walentynki
  - Dzień Ukrainy (I. Ropicka, J. Piechnik)
  - Gimnazjada = Promocja szkoły ( Jeden tydzień po feriach)

 • MARZEC
  - Otwarty Dzień Szkoły
  - Otwarty dzień salonu kosmetycznego
  - III Bieg Myślenicki ( A. Borówka)
  - Dzień Wiosny = panowie + panie

 • KWIECIEŃ
  - Dzień ziemi
  - Pożegnanie klas III i IV
  - Prima Aprilis (I. Ropicka, J.Piechnik)

 • MAJ
  - Światowy dzień bez papierosa
  - Konkurs dla animatorów czasu wolnego ( I.Ropicka, J.Piechnik)

 • CZERWIEC
  - Dzień Sportu
  - Zakończenie roku szkolnego
  - Podsumowanie Pracy Samorządu
  - Animacje Tytus Travel ( I.Ropicka, J. Piechnik)

Masz pomysł, chcesz zrobić coś dobrego dla społeczności szkolnej,
czekamy na Twoją propozycję

 

Edycja: AA
25/10/2016

zsp.edu.pl