Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM DYŻURÓW

SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ


2017/2018

 

 

Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach

 

  1. Dostarczanie dokumentów

 

23 czerwca (piątek)  11:00 – 15:00
26 czerwca (poniedziałek)   8:30 – 15:00
27 czerwca (wtorek)  8:30 – 15:00

 

Wymagane dokumenty:
1. poświadczona przez  dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
3. poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, kiedy nie były dostarczone wraz z wnioskiem),
4. zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (ksero + oryginał do wglądu).

 

 Uwaga! Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.

 

  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I oraz list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w ZSP MSG.

 

30 czerwca (piątek) godz. 12:00
tablice ogłoszeń w holu głównym ZSP MSG w Myślenicach

 

  1. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w ZSP MSG w Myślenicach przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I:

 

30 czerwca (piątek) )  12:00 – 15:00

3 lipca (poniedziałek)  8:30 – 15:00

4 lipca (wtorek)  9:00 – 15:00

5 lipca (środa)  8:30 – 15:00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSP MSG wymaga złożenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminu gimnazjalnego.

 

Prosimy również o złożenie:

 - dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),

- karty zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystego gimnazjum).

 

  1. Ogłoszenie list przyjętych do oddziałów klas I w roku szk. 2017/2018: przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w ZSP MSG w Myślenicach

 

 7 lipca (piątek) godz. 12:00

 tablice ogłoszeń w holu głównym ZSP MSG w Myślenicach

 

  1. Zebranie rodziców uczniów przyjętych do klas I

 

 II Liceum Ogólnokształcące - 7 lipca (piątek) godz. 17:00

 Technikum Turystyczno-Gastronomiczne - 7 lipca (piątek) godz. 18:00

 


 

zsp.edu.pl