Historia Szkoły

Szkoła z 50 letnią tradycją

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

1.09.1962

Utworzono Państwowe 5-letnie Liceum Medyczne wydz. Pielęgniarstwa (funkcjonuje w budynku LO)

15.04.1977

Utworzono Zespół Szkół Medycznych, w skład którego weszły:

 • 5-letnie Liceum Medyczne wydz. Pielęgniarstwa na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 • 4 letnie Liceum Medyczne wydz. Opiekunek Dziecięcych.
 • 2,5 letnie Medyczne Studium Zawodowe wydz. Położnych - na podbudowie lic. ogólnokształcącego.

1.09.1979

Szkoła zaczyna funkcjonować w nowym budynku (kubatura 51428 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 10980 m kwadratowych, o pow. 2,2 ha w pięknej dzielnicy Myślenic.
Równocześnie szkoła otrzymuje akt nadania imienia Tytusa Chałubińskiego, znakomitego lekarza i botanika, wielkiego społecznika, wybitnego taternika, jednego z czołowych badaczy Tatr.

1.09.1992 

Utworzono Medyczne Studium Zawodowe Terapii Zajęciowej

01.09.1994

Utworzono II Liceum Ogólnokształcące

1995

Szkołę kończą ostatnie absolwentki LM wydz. Pielęgniarstwa. Zakończono kształcenie pielęgniarek systemem licealnym ­­- jednocześnie powołuje się MSZ Pielęgniarstwa

01.09.1995

Utworzono Liceum Techniczne o profilu społeczno-socjalnym.

18.12.2000

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach. 

01.03.2001

Uchwałą z dnia 1 marca 2001r. Zarząd Województwa Małopolskiego nadał Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach imię Tytusa Chałubińskiego.

01.09.2002

Utworzono Liceum Profilowane o profilach:

 • socjalny,
 • zarządzanie informacją

2003/2004

Utworzono w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych kierunki:

 • Dietetyka,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekunka dziecięca.

Szkołę kończą ostatni absolwenci Liceum Technicznego o profilu społeczno-socjalnym.

27.09.2004

Utworzono Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

2008/2009

Otwarcie nowego kierunku kształcenia: Opiekun medyczny.

29.03.2010

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przekształcono w: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności.

29.03.2010

Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych przekształcono w Szkołę Policealną Turystyki i Zdrowia. 

29.03.2010

Utworzono Technikum Turystyczno-Gastronomiczne.

01.09.2010

Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie Technik obsługi turystycznej w Szkole Policealnej Turystyki i Zdrowia.

01.09.2011

 Rozpoczęcie kształcenia w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym, w zawodach:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Kelner

 

Aktualnie szkoła kształci na kierunkach

Technikum:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum:

 • 1A - język obcy, język polski + 1 wybrany przez ucznia
 • 1B - język obcy, matematyka + 1 wybrany przez ucznia
 • 1C - język obcy, biologia + 1 wybrany przez ucznia
 • 1D - język obcy, geografia/biologia (klasa sportowa)

Szkoła Policealna:

 • Terapia zajęciowa
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Listy gratulacyjne

Listy gratulacyjne przekazane dla
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności
z okazji uroczystości Jubileuszu 50-lecia szkoły

"Dawnych kronik czar...- część 2."

Pięć niezwykłych lat przepełnionych wspomnieniami, które zapisane zostały w jednej księdze liczącej już 32 lata!

"Dawnych kronik czar... - część 1."


Szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się jedynie wiedzę. To właśnie tu przeżywa się najpiękniejsze chwile, które na zawsze pozostają w pamięci.

JUBILEUSZOWY TURNIEJ UNIHOKEJA

Z  OKAZJI  50 – lecia  SZKOŁY

15  GRUDNIA  2012

Konkurs multimedialny

 

Uwaga uczniowie, ogłaszamy konkurs na najlepsza prezentację multimedialną pt.:

„50 lat minęło …”. Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności

Numer konta jubileuszowego

Nr konta Jubileuszowego:

57 8619 0006 0020 0816 2405 0001

Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” przy  ZSP Małopolska Szkoła Gościnności.

32-400 Myślenice  Ul. Zdrojowa 18

Z dopiskiem „Jubileusz”

 

zsp.edu.pl