Praktyki zawodowe

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu praktyk zawodowych i ich najwyższej jakości Szkoła nawiązała współpracę z obiektami i firmami o uznanej renomie, świadczącymi usługi na wysokim poziomie, takimi jak:

  

 


REGULAMIN PRAKTYK

PROGRAM PRAKTYK DLA ZAWODU  TECHNIK HOTELARSTWA T 11

PROGRAM PRAKTYK DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ  T 13 ORAZ T 14

PROGRAM PRAKTYK DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH T 6 ORAZ T 15

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ

KRYTERIA OCENIANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

zsp.edu.pl