"Idź dokąd poszli tamci..." - kulturalna podróż z Herbertem

 Cykl wydarzeń związanych z Rokiem Zbigniewa Herberta rozpoczął się w Małopolskiej Szkole Gościnności z opóźnieniem, bo dopiero z końcem kwietnia. Uczniowie MSG nie zrazili się jednak czasowym przesunięciem i entuzjastycznie odpowiedzieli na  akcję konkursową zapowiedzianą kilka tygodni wcześniej. Przygotowali liczne prezentacje multimedialne dotyczące życia i twórczości Zbigniewa Herberta pod wspólnym tytułem „Herbert jakiego nie znamy”, spośród których wybrano te najlepsze. Zwycięzcą został Łukasz Depta z klasy 2T, a wyróżnienia otrzymały Klaudia Sroka (1T) oraz Izabela Suder (1C). 26 kwietnia odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach obchodów Roku Herbertowskiego w naszej szkole, podczas którego zwycięzca konkursu przedstawił społeczności uczniowskiej MSG przygotowaną wcześniej prezentację i zapoznał zgromadzoną publiczność z najważniejszymi faktami z życia Herberta. Była to również okazja do wręczenia  wyróżnionym w konkursie nagród i pamiątkowych dyplomów. Całość wykładu wzbogacona została materiałami audiowizualnymi – utworami poety w wykonaniu polskich artystów.

O tym, że Zbigniew Herbert był postacią nietuzinkową nie trzeba było nikogo przekonywać. Ziarno ciekawości postacią poety zostało zasiane, a kolejne plony zbierać będziemy już wkrótce, ponieważ następnym wydarzeniem skupiającym uwagę na Zbigniewie Herbercie jest konkurs na obraz do wybranego utworu artysty przewidziany w maju.

Zaplanowany na kilka miesięcy projekt jest przedsięwzięciem angażującym młodzież w odkrywanie kunsztu artystycznego Herberta, ale też w poszukiwanie własnej tożsamości kulturowej przez co objęty został patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Sięgnięcie do źródeł cywilizacji, poszukiwanie nadrzędnych wartości, odbycie podróży poprzez sztukę i historię naszego kontynentu wraz z Herbertem - przewodnikiem artystycznym i moralnym - to fascynująca droga odkrycia dziedzictwa kulturowego Europy.

Wszystkich zainteresowanych cyklem wydarzeń poświęconych życiu i twórczości Zbigniewa Herberta zapraszamy do konsultacji z koordynatorkami projektu - mgr B. Firek, mgr K. żak i mgr A. Ambroży .

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

Tekst: A. Ambroży
Zdjęcia: MSG, MCK

Dodała: AA
5/05/2018

 

zsp.edu.pl