Rok Herbertowski

Rok 2018 został ogłoszony ROKIEM HERBERTOWSKIM.  W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w cyklu wydarzeń poświęconych życiu i twórczości poety. Akcja została objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Większość akcji ma charakter konkursowy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. Poniżej harmonogram przewidzianych inicjatyw:

ETAP I - KWIECIEŃ 2018

- ogłoszenie konkursu na prezentację multimedialną "Zbigniew Herbert jakiego nie znamy"

- rozstrzygnięcie konkursu

- zainaugurowanie ROKU HERBERTOWSKIEGO - publiczna prezentacja wybranych prac konkursowych w auli szkolnej

 

ETAP II - MAJ 2018

- ogłoszenie konkursu plastycznego: "Portret Herberta"

- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego,

- wystawa prac.

ETAP III - CZERWIEC 2018

- projekcja filmu o Herbercie

ETAP IV - WRZESIEŃ 2018

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na grę planszową :"Szlakiem Herberta. Ciekawe miejsca, ciekawe historie"

ETAP V - PAŹDZIERNIK 2018

- udział w imprezach i konkursach organizowanych przez różne instytucje, np. MOKiS

ETAP VI - LISTOPAD 2018

- Wielka Gra - turniej wiedzy o Herbercie

 


 EATP I - ZBIGNIEW HERBERT JAKIEGO NIE ZNAMY

Konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat „Zbigniew Herbert jakiego nie znamy”.

 • W konkursie mogą wziąć udział zespoły dwuosobowe. W skład zespołu mogą wchodzić uczniowie z jednej klasy lub z różnych klas.
 • Wytyczne do wykonania prezentacji multimedialnej:
 • Pracę można wykonać w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Czas prezentacji: 20 minut.
 • Liczbę slajdów należy dopasować do czasu prezentacji, przyjmując, że efektywny jest pokaz 1 slajdu na minutę prezentacji.
 • Postać  tekstu w całej pracy powinna być jednakowa.
 • Wielkość tekstu duża, aby uzyskać czytelność plansz (tytuły -36 pt, główne punkty -24 -30 pt, podpunkty -18 - 24 pt, teksty nieczytelne <12 pt).  
 • W ostatnim slajdzie należy podać źródła informacji i ikonografii, z których korzystał autor pracy
 • Gotową pracę należy nagrać na płytę CD w oryginalnym formacie.
 • Płytę z prezentacją należy opisać uwzględniając imię, nazwisko, klasę i tytuł przygotowanej prezentacji.
 • Termin dostarczenia wykonanej pracy: do 16 kwietnia 2018 r.
 • Prace należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD) do biblioteki szkolnej.

 Najbardziej oryginalne i kreatywne prezentacje zostaną wyróżnione dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Zapraszamy do kontaktu z mgr B. Firek, mgr A. Ambroży, mgr. K. żak

 

Koordynator projektu "Rok Herbertowski w MSG" - mgr B. Firek

Grafika: Znak, A. Franaszek, Herbert. Biografia. Tom1. Niepokój.

Dodała: AA
2/04/2018

 

 

zsp.edu.pl